Vol021樱小白baby写真图片49P樱小白baby尤蜜荟

Vol021樱小白baby写真图片49P樱小白baby尤蜜荟

 乃禀赋足三阴虚羸之症也,当滋补元气,若行攻伐,虚虚之祸不免矣。后但饮苏木汤立效。

风邪外感,用参苏饮。恐有卒暴风寒秽恶或狐臭之气触之,父母仍忌房事。

凡金疮出血不止,素怯弱者,当补气。泻而色青,饮食少思,腹中作痛,肝木侮土也,用六君、木香、升麻、柴胡。

 余曰∶子病将进矣。将收时渐退红肿或疮中收靥,觉有黄蜡色,或外面先靥根下皱皮。

 脾血虚弱,用四君子加芎、归。后因科举入场劳役,朝寒暮热,自服前二汤各三十余剂,不应,时仲秋,脉虚大,按之微细,面白腹痛,亦用前方,倍加肉桂、干姜,四剂亦不应,遂以八味丸料煎服四剂,稍缓;又四剂渐愈,乃用八味丸、十全大补汤而安。

胜金丹治肌肤伤损青肿,用茄子通黄极大者,切如指浓,新瓦上焙干为末,临卧,酒调服二钱,一夜消尽,肘后治骨节伤损,瘀血不出。 大抵疮疡属腑者易治;元气无亏者不治自愈。

Leave a Reply