Vol165皮肤白皙的黑色蕾丝内衣女神25P周妍希尤蜜荟

Vol165皮肤白皙的黑色蕾丝内衣女神25P周妍希尤蜜荟

地中得火,既多燥干,燥干遇水,即成咸味,咸者之性,尤多下坠。若小儿之病又有食滞而厥者,宜消食;痰闭而厥者,宜豁痰。

热微而头汗者,水结胸也(宜半夏茯苓汤)。人身之所以谓太极者,全在心肾之上下相交处,妙互根之用,濂溪周子实有见于周流太虚,莫非阴阳五行对待流行,故既列其图,复为之说,以指出天人一贯之道。

其病喘咳洒淅,寒热汗出,嗌干,肩背痛,尻、阴、股、膝、髀、喘、足皆痛。草木一之微,而色香臭味,花实枝叶,无不具于一仁之中。

小而日兴夜寐,一日之升降也。子以事亲礼终而游始于此,其贤于婚嫁毕而为五岳之行者远矣,而子固且奚适耶?

壬癸得位,上则生于干,下则聚于坎,流荡无穷,源深浩浩,土不可退丙子丁丑涧下水,盖子为北坎,丑连乎艮,北坎乃水之正位,坎在艮山之奥,为水之源艮止而聚之,则漂流浩荡,损物害人。关之前者,阳之动也。

日生于东,乃有西酉之鸡。若热甚、神昏而遗尿者,当清心解热;阴寒厥逆而遗溺者,当温肾固气。

Leave a Reply