No1121异域风情马尾美女21P尤菲儿尤果网

No1121异域风情马尾美女21P尤菲儿尤果网

[2]刺二分,留五呼,灸三壮。患者宜清心寡欲调理,庶免变证。

先以大麦煮粥,取浓汁,温洗其肠,以桑皮尖茸为线,蘸花蕊石散,缝肠伤口,急于缝处涂活鸡冠血,随以清油涂肠令润,将肠轻轻纳入腹内;外用生人长发密缝腹伤口之里肉,留外皮撒月白珍珠散,以待生肌敛口。其名有六:一曰干癣,搔痒则起白屑,索然雕枯;二曰湿癣,搔痒则出粘汁,浸淫如虫行;三曰风癣,即年久不愈之顽癣也,搔则痹顽,不知痛痒;四曰牛皮癣,状如牛领之皮,厚而且坚;五曰松皮癣,状如苍松之皮,红白斑点相连,时时作痒;六曰刀癣,轮郭全无,纵横不定。

 注:[1]率谷穴,主治伤酒呕吐痰眩。[7]从孔最穴循外侧行腕后,侧上一寸五分,以两手交叉,  当食指末筋骨罅中,列缺穴也。

条文:病由不内外因者,饮食起居击刺成,邪无定体内外障,细察其因无遁情。麟初到军营诊视,青腿牙疽之证,亦仅知投以马乳;阅历既久,因悟马脑之力,较马乳为效倍速,令患者服之,是夜即能发出大汗,而诸病减矣!盖脑为诸阳之首,其性温暖,且能流通故耳。

注:[1]大杼穴,主治遍身发热,疟疾,咳嗽多痰。其所伤之血留于膈上,若不随药性开行,必   结成包囊,其包轻者系黄水,硬者系血块,则成痼疾矣。

当外侧之骨,名曰高骨,一名锐骨,亦名踝骨。 <3>有提后用器具辅之不致仍陷者。

Leave a Reply