VOL167黑色内衣短发苗条美女居家情趣连体内衣私房照25P栗子Riz嗲囡囡

VOL167黑色内衣短发苗条美女居家情趣连体内衣私房照25P栗子Riz嗲囡囡

泄泻气促,手足并冷,脾气脱陷也,用十二味异功散。后每劳役,目中作胀不能开合,朝用补中益气汤,夕用五味异功散而愈。

 余曰∶此脾胃虚极,元气不能运及患处也。疮正出而吐泻者,或见血者,俱为逆症,难治。

禀赋阴虚,小便数而不敛者,加减八味丸。乳食减少,四肢倦怠者,中气虚也,五味异功散之类。

一小儿出痘,发热燥渴,色黯出血,足热腰痛,此脾肾虚热,用圣济犀角地黄汤一剂,却用地黄丸料数剂而贯,又一小儿痘疮将愈,侵晨泄泻,饮食不化,余以为肾泻,朝用补中益气汤,夕用二神丸而愈。靥后最宜审治,若血虚者,用当归补血汤。

盖疮疡之症,气血已伤,肌肉已坏,当随决其毒不可拘泥人神部分,其脓一出,诸症自退。一小儿痘咽痛,大便不实,口渴饮汤,手足不热,此脾胃虚弱也,用人参白术散,而大便实。

元气无亏,虽患无害,如外敷寒药,内服消毒之剂,则元气受伤,必成败症。 一小儿出痘七日,寒热作渴,两胁及臂外患痘疔,此属胆经也,挑出黑血,以小柴胡汤加生地黄一剂,热渴顿止,一小儿患此,面肿肉色如故,脉浮而大,按之微细,余谓此元气虚而邪从之也,当补元气为善。

Leave a Reply