koreanbj24自慰直播专区

koreanbj24自慰直播专区

水自小便下,气自大便出,肿即消散。 俗名八哥发明鸲鹆目和乳汁滴目,令人目明,能见霄外之物,甚言明目之效耳。

剔刺中之连环骨以缩骨筋。其咸者可代盐蘸物食之,喘咳烦渴不得寐者,以半钱匙冲开水服之,即得安寐。

盖雀目则肝肾之病也。此吴中陈氏治急惊风秘方也。

白艾一升,水三升,煮一升服,吐虫出。为时气热盛变为黄胆之要药。

锦纹大黄一两,皂角刺一两五钱(独生经年黑大者),郁金五钱,白牵牛头末上药为末,每服二钱,临卧冷酒调服。或临用时以水为丸,庶无干硬闭窍之弊。

推拿要识虚实; 发明酥酪、醍醐性皆滑润,故血热枯燥之人咸宜用之。

Leave a Reply