NO007小杰套图26P小杰DDYPantyhose

NO007小杰套图26P小杰DDYPantyhose

 专滋肾水,壮阳益筋骨,治腰膝足痛,久服极验。 发明鸽之品类颇多,惟白者入药。

如巴豆三粒(去壳),蓖麻七粒(去壳),麝香少许,研成一饼贴脐上即产,产下即去之。紫金锭效。

先以白帛一片铺脐上,凡水肿胀药未全消者,甘遂末涂腹,绕脐令满,内服甘草水,其肿渐去。气短无力,加人参、黄。

烦躁不眠加栀子。治疟母淋灰汤煮糜如饴,用龟用大者力胜,鳖用小者力优。

治目消翳,去筋膜肉与贝子相类,分紫、白,一名龟脚发明石生东南海中石上,蚌蛤之属,形如龟脚,壳似海螯与吐等同为海错,而此稍逊。庚生按∶用此破头虽效,然往往内溃太甚,沿烂好肉,不若待其脓足时,以刀针穿破为龙骨、血竭、红粉霜、乳香、没药、海螵蛸、赤石脂各一分,嫩石膏二分。

服后下血斗余,再服,血尽自愈。凡欲去皮之疮癣,先服此药,使其不知痛苦,然后开刀,掺生肌药。

Leave a Reply