miumiu写真

miumiu写真

若肠胃无痰火积热,则平常上升,皆清气也;由燥火内焚,风寒外束,血气壅滞,故鼻生息肉而窍窒不通也。本方除生姜,加陈白梅,蜜水煎,名梅蜜饮∶治热痢。

朱丹溪曰∶小便不通,有热、有湿、有气结于下,宜清、宜燥、宜升,有隔二、隔三之治。大黄、芒硝荡热去实,甘草和胃缓中,此调胃承气汤也。

要病患净此足厥阴药也。气薄则发泄,故用羌、独、苍、防、芎、细祛风发表,升散传经之治疟疾发在处暑以前,头项痛,脉浮,有汗,恶风。

本方除川芎,加黄、当归、苍术、升麻,名升阳除湿汤∶治水疝肿大,阴汗不绝。黑锡丹∶黑铅硫黄各二两。

许叔微曰∶仲景一百一十三方,桂枝独冠其首,今人全不用,何也。三阳数变之风邪,责之细辛;三阴内淫之风湿,责之苓、术。

一方加桂苓,名桂苓甘露饮。 曰刚痉者,无汗之名也。

Leave a Reply