cos写真集福利网站免费

cos写真集福利网站免费

痰能滞气,勿谓不能作胀,故古人治气为痰郁作胀,加味枳术汤。 如不止,柴胡汤佐之。

须间进甘温之品,或行滞快气之药,以扶脾,然不得过于辛燥,以反耗肾水。又气郁则痰停,而寒热作,理详疟门。

更有老年精脱气衰,不能上通者,即无浊火上乱,而精气萎弱,既不上通,则窍遂渐闭,如路久不行而茅塞也。有虫者,秦川剪红丸取之。

内外诸邪,皆足生病,未见有归重于湿之意。若由下多亡阴而致者,补脾胃生血,忌用风药。

气出于鼻,气热且郁,则蒸成水而为涕;但热不郁,则干且痛而带辛。大抵夏秋之交,最多此证。

今亦以渐下侵,则邪盛阴虚可知。 腹有如孕一块,转动跃跳,痛不可忍,甘遂、大戟、白芥子,加朱砂。

Leave a Reply