No2856嫩模陆萱萱逃学威龙剧情主题无内黑丝裤袜秀翘臀屁沟诱惑写真63P陆萱萱秀人网

No2856嫩模陆萱萱逃学威龙剧情主题无内黑丝裤袜秀翘臀屁沟诱惑写真63P陆萱萱秀人网

血尽则气孤而无偶,为拳为块,奔迫散乱,水谷舍故趋新,水道辟为谷道,江汉两渠,并归一路,与交肠易位而出不同,安可用五苓再劫其阴。嗌痛颔肿,加黄芩、甘草各三分,桔梗七分。

聚者,无形之气,滞则聚,行则散,聚则有形而硬痛,散则痛止形消,忽此忽彼,无有定处者也。痪者,涣也,血气散涣而无用也。

如伤寒其始无汗,后传阳明即自汗,岂前者表实,后者表虚乎? 次日当期复战,厥回汗出者生,厥不回汗不出者死,以正气脱,不胜邪也。

痉,强直也,谓筋之收引紧急,而不舒纵也。滑为痰涎之诊,既干燥无痰涎,则脉应涩,何以反滑?

 若里证多表证少,但治里,或吐或下,表证自若始病但发热、头痛、身疼、口苦、鼻干,而内无里证,止宜达原饮加减法。鹅口,初生小儿满口生白屑也,心脾热所致。

若伏热一尽,盗汗自止。 精浊出自精窍,与便浊之出于溺窍者大异。

Leave a Reply