Vol479女神王雨纯三亚旅拍脱破烂牛仔短裤露无内肉丝惹火诱惑写真55P王雨纯花漾

Vol479女神王雨纯三亚旅拍脱破烂牛仔短裤露无内肉丝惹火诱惑写真55P王雨纯花漾

 惊则气上,以重坠之药镇其浮越。 量病轻重,增至五七丸。

沉而紧,则寒实有物,食积之郁也。喜气缓者,喜则气和,营卫通利,故气缓矣。

<目录>卷三\浮沉主病第二十五河间犀角丸治风癫痫,发作有时,扬手掷足,口吐痰涎,不省人事,暗倒屈伸。血虚,倍当归,地黄。

沉弦则饮停腹阴而时痛。 知先生者曰∶先生寄志于医。

又六节脏象篇云∶心者生之本,其充在血。借算书勾股法譬之,甲乙丙直线为股,甲丁庚横线为勾,庚戊丙斜线为弦,任脉见寸口三部,如勾之横。

 在平脉则为血充,在病脉则涩糙涩也。 大约气机鼓动属热,滑数是已。

Leave a Reply