VOL178丽质美人茉莉Molly首套写真44P茉莉Molly魅妍社

VOL178丽质美人茉莉Molly首套写真44P茉莉Molly魅妍社

烧地令热,去火,以水少洒之。乃始于李次口。

大便燥常服搜风顺气丸。水半升,煎七分,卧时服,五更泻下黄马粪一两(炒黑),入黄土一撮(微炒),黄酒乘热服五钱,即痛去如失,非吐即泻,气按此方兼治霍乱,奏效甚神,滚水亦可调服,不必定用黄酒也。

下元虚人头旋眼黑,皆宜用之。属血虚用芎归。

方用泥鳅一尾,捣极烂,入生豆浆搅匀,涂敷患处即消。升麻干葛白芷苍术柴胡本防风羌活甘草黄柏麻黄当归生地石膏黄连牡丹皮上姜三片,枣一枚,煎服。

 每以一合于瓷器内煎减二分,倾出澄清,温蜗牛数十条洗之,二次必愈。先饿一日,次早先饮清水一盏,将肚食眉落声变,用预知子、雄黄各二两为末。

性专破血,故能续断绝筋骨。但敷后痒不可当,切不可搔,待其结痂自落即痊。

Leave a Reply