No3322女神朱可儿Flower私房红色风情肚兜秀丰乳肥臀极致诱惑写真47P朱可儿秀人网

No3322女神朱可儿Flower私房红色风情肚兜秀丰乳肥臀极致诱惑写真47P朱可儿秀人网

喜冷者,中必有热。若妊娠下血腹中痛,为胞阻,则用胶艾汤以治。

胞阻者,胞中气血不和,而阻其化育也,故用芎归胶艾汤温和其血,血和而胎育也。菜中有水莨菪,叶圆而光,有毒,误食令人狂乱,状如中风,或吐血,治之方春秋二时,龙带精入芹菜中,人偶食之为病,发时手青腹满,痛不可忍,名蛟龙病,右一味,日两度服之,吐出如蜥蝪三、五枚,差。

设无亡血汗出等病,则必身有疮李□曰:汗出亡阳,则脉微;亡血伤阴,则脉涩。『内经』曰:饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行。

李□曰:小便色不变欲自利,里无实可知,腹满而喘,脾气虚而肺气不利耳!用苦寒药攻里除热,则胃寒而虚气上逆,故哕,宜小半夏汤散逆止哕。故阴脉虽小弱,亦可断为有孕。

产后下利及虚极,白头翁加甘草阿胶汤主之。退五藏虚热,四时加减柴胡饮子。

狗鼠食物有余存者,其物必有涎滴,因涎有毒,人若食此物,必发□疮。用矾石丸坐药治之,此方治下白物,若从湿化者可也,恐未尤怡曰:藏坚癖不止者,子藏干血坚凝,成癖而不去也。

Leave a Reply