No3962模特葛征净高184cm三亚旅拍深V吊裙露丁字裤秀翘臀诱惑写真41P葛征秀人网

No3962模特葛征净高184cm三亚旅拍深V吊裙露丁字裤秀翘臀诱惑写真41P葛征秀人网

 人身原凭二气充塞上下四旁:真阳或不足于上,真阴之气即盛于上而成病,用药即当扶上之阳以协于和平;真阳或不足于中,真阴之气即盛于中而成病,用药即当扶中之阳以协于和平;真阳或不足于下,真阴之气即盛于下而成病,用药即当扶下之阳以协于和平。 心下至少腹痞满胀痛拒按。

虽云君火弱不足以制阴,此症实由脾土虚不能制水,而水气汜溢,可名水肿。去太阳之邪,即所以救阳明也。

后世多宗《活人》,身凉不渴为湿温,略而不辨,盖思之而未得,不知《难经》湿温之本旨,《金匮》六淫湿证之全体,伏邪因湿而发之源流也。阴阳两不足之人,分两平用,彼此不偏,此立法之苦心,亦变通之道。

因房劳过度而损伤元气者,十居其八;因寒邪入腑,阻其流行之机者,十有二三。附子一枚生干姜一两五钱甘草二两炙按四逆汤一方,乃回阳之主方也。

其说有二,诸书称自汗为阳虚,盗汗为阴虚,总未畅言其旨,余特为解之。 邪伏少阳,倒入阳明,化热伤阴,热极反兼寒化。

此皆救阴、补阴之要诀也。 继以参归,滋养脾阴,庶几虫去而中土立复,厥阴之气畅达而无滞机矣。

Leave a Reply